Διεθνή

Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη

Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από τις αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη - μια κατάσταση που πιθανόν να κλιμακωθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες λόγω της παγκόσμιας επιδημίας του διαβήτη - αναφέρει νέο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό E... Περισσότερα

Virus

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο  νέος νόμος του Υπουργείου Υγείας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4633/2019, που αφορά στη «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις». Περισσότερα

Επιχειρηματικά Νέα