Διεθνή

COVID-19: Πόσο θα κοστίσει η δόση κάθε εμβολίου στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν παραγγείλει 800 εκατ. δόσεις για μια χώρα με πληθυσμό περίπου 330 εκατ., με το σκεπτικό προφανώς ότι ορισμένα εμβόλια δεν θα πετύχουν στο τελικό στάδιο δοκιμών. Η τιμή ανά δόση κυμαίνεται από 4 έως και 25 δολάρια! Περισσότερα