“Είμαστε σίγουροι ότι η Nathalie είναι το σωστό άτομο να ηγηθεί της EFPIA, να συνεργάζεται με τους παράγοντες της αγοράς για την αντιμετώπισηη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα περίθαλψης στην Ευρώπη”, δήλωσε ο πρόεδρος της EFPIA Joe Jimenez.

“Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην EFPIA σε μια περίοδο που η φαρμακευτική καινοτομία επηρεάζει τόσο πολύ τις ζωές των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Προσβλέπω στη συνεργασία με τα μέλη της EFPIA, το προσωπικό και την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, υγειονομικούς και στελέχη που διαμορφώνουν πολιτική με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει τη διαρκή καινοτομία και θα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς ”, δήλωσε η κ. Moll.